Theaterorkest.nl verzorgt de muzikale begeleiding van producties van theatergezelschappen. Eerdere producties werden uitgevoerd onder de naam Licht Klassiek Ensemble (LKE). Met wisselende samenstelling van amateurmuzikanten met een hoog ambitieniveau begeleidt theaterorkest.nl theaterproducties. Daarbij kan theaterorkest.nl u ondersteunen in de muzikale leiding van uw productie en in het componere en in het componeren en/of arrangeren van muziek. Met theaterorkest.nl verrijkt u uw voorstelling niet alleen muzikaal, maar ook in de presentatie en aankleding.