TARIEVEN

Hieronder zijn de tarieven voor deelname aan het WWJ te vinden.

 

KOSTENOVERZICHT LEDEN
Reguliere WWJ lessen    €29,00 (per maand, 10 maanden lang)
Deelname productieklas   €50,00 (eenmalig)
Kamp   €155,00 (kamp van 6 dagen)

 

KOSTENOVERZICHT NIET-LEDEN
Deelname productieklas    €29,00 (per maand, 7 maanden lang)


De betalingen worden geregeld door de penningmeester van het WWJ. De kosten van de reguliere lessen bedragen €29 per maand en kan worden overgemaakt naar rekeningnummer NL86 INGB 0007 8267 60 onder de vermelding van de naam van de leerling, de groep en de maand van betaling. Na de inschrijving volgt er nog een e-mail met extra info over de manier van betalen. Bij het in één keer betalen van de kosten krijgt u een maand korting. Betaling met de Zoetermeerpas is ook mogelijk.