(GBP, WWJ , WWV en Livello)

 

 • De medewerker bevordert sociale veiligheid voor zijn/haar leerlingen.
 • De medewerker is zich in alle situaties bewust van zijn/haar voorbeeldfunctie ten opzichte van leerlingen.
 • De medewerker maakt geen misbruik van de afhankelijkheidsrelatie die voortvloeit uit zijn/haar functie.
 • De medewerker spreekt leerlingen, ouders en collega’s aan op ongewenst gedrag.
 • De medewerker behandelt vertrouwelijke informatie als zodanig.
 • De medewerker is bekend met en handelt naar de bestaande protocollen, gemaakte afspraken, wettelijke regelingen (en klachtenprocedure, in staat van wording).
 • De medewerker zoekt geen privécontact met leerlingen.
 • De medewerker raakt een leerling uitsluitend functioneel aan en houdt daarbij rekening met de grenzen van de leerling.
 • De medewerker vermijdt zo mogelijk eenop-een-situaties met een leerling. Als dit toch nodig is, zorgt hij/zij ervoor dat hij/zij zichtbaar is voor anderen.
 • Online contact van de medewerker met leerlingen en ouders is school-gerelateerd, zakelijk en in correct Nederlands.
 • De medewerker veroorlooft zich geen intimiteiten met een leerling in geschrift, afbeelding, gebaar of aanraking.
 • De medewerker maakt geen seksueel getinte, racistische of discriminerende grappen of opmerkingen.
 • De medewerker pleegt geen seksuele handelingen met leerlingen.
 • De medewerker gaat geen liefdesrelatie met een leerling aan.
 • De medewerker geeft duidelijk zijn/haar professionele grens aan als een leerling aandringt op intimiteit.
 • De medewerker die een vermoeden heeft van een zedenmisdrijf tussen een medewerker van de stichting en een minderjarige leerling van school meldt dit onmiddellijk bij het bevoegd gezag
 • De medewerker die kennis neemt van een strafbaar feit meldt dit direct bij de directie.