Aan de gemeenteraad van Zoetermeer

Het College van B en W heeft u als Raad een memo gestuurd om u te informeren over de ontwikkelingen (stand van zaken) bij Greg & Baud. Het bestuur van Greg & Baud wil u met deze brief graag wat breder informeren over de stand van zaken. Daarnaast vragen wij de Raad, om het college te verzoeken de opzegdatum in het Kwadrant theater van 1 april te verlengen met 5 maanden, tot uiterlijk 1 september 2017. Ons gezelschap werkt op dit moment aan twee mogelijke nieuwe locaties, waar we een theatercentrum annex culturele broedplaats willen realiseren. De onderhandelingen met de makelaar en uitwerking van financiering, met vervolgens een definitief ja of nee op deze locaties, vergen enkele maanden meer tijd dan gehoopt en gedacht. Als back-up scenario hebben wij het plan uitgewerkt om bij geschikte locaties ruimtes onder te huren om onze lessen door te kunnen laten gaan vanaf het nieuwe seizoen (1 september). Wij realiseren en accepteren dat het verblijf in het Kwadranttheater eindig is. De opties die nu spelen zijn echter zo beloftevol voor ons, maar ook voor de stad Zoetermeer, dat wij een verzoek om verlenging kunnen rechtvaardigen. Het college is op dit moment gebonden aan de opzeggingen van onze bruikleen-overeenkomst en daarmee samenhangend de aflopende begunstigingstermijn vanuit handhaving op het Kwadranttheater (sprinklerinstallatie). Wij kunnen melden dat het theater geen publieke activiteiten voor derden meer heeft vanaf 1 april 2017. Onze medegebruikers (Circus Nevermind, Waanzin, Thalia/Tintel/Rapalje) verhuizen hun activiteiten en materiaal vanaf eind maart naar het CKC-gebouw of elders. We vragen de Raad om het college te verzoeken de bruikleenovereenkomst en, indien nodig, de begunstigingstermijn eenmalig te verlengen tot 1 september 2017. We realiseren ons dat we daarmee wederom om steun en vertrouwen vragen van het gemeentebestuur.

Lees meer: Aan de gemeenteraad van Zoetermeer

Surf

Surf! is een vrolijke voorstelling die zich grotendeels in de jaren 60 afspeelt. Surf! vertelt het verhaal van Max en Dylan. Ze hebben de beste zomer ooit, totdat die door Max' tante ten einde komt. Tijdens een laatste keer surfen komen Max en Dylan in een storm terecht waardoor ze in Dylans lievelingsfilm komen: 'A Wet Side Story'. Al snel komen Max en Dylan erachter dat het verhaal sinds hun komst aan het veranderen is. Hierdoor kan hun toekomst in gevaar komen. Daarom hebben zij hulp nodig van de twee rivalen: de bikers en de surfers. Gaat het Max en Dylan lukken om terug te gaan naar hun eigen leven?

Kaartverkoop via greg-baud.nl/tickets

PIRATES, the Adventures on Treasure Island

Het Picasso Toneel van het Picasso Lyceum presenteert van 16 t/m 19 maart ism Greg & Baud Productions de voorstelling PIRATES, the Adventures on Treasure Island. In deze voorstelling gaat het klassieke piratenverhaal van Robert Louis Stevenson een geheel eigen leven leiden. 

Met deze productie zet het Picasso Toneel de traditie voort van afwisselend theater met zang, dans en spel. Ruim 60 leerlingen zijn (voor en achter de schermen) vanaf november al in de weer om de kneepjes van de theaterdisciplines onder de knie te krijgen. Zoals ieder jaar is er ook nu weer zonder audities gewerkt. Op het Picasso Lyceum mag iedereen meedoen met het schooltoneel. Daarvoor moet er wel veel en intensief worden gerepeteerd.

Kaartverkoop via greg-baud.nl/tickets

Steun ons en word VRIEND!

Greg & Baud Productions en het Warm Water Jeugdtheater staan voor een grote uitdaging. Wij moeten begin volgend jaar het Kwadrant Theater, waar wij nu al 15 jaar lesgeven, decors bouwen, kostuums maken en voorstellingen geven, verlaten en zijn op zoek naar een nieuwe locatie. Een locatie waar alle onderdelen samen kunnen blijven en waar wij kunnen doen waar wij goed in zijn: compleet theater maken! Daarom hebben we jullie steun nodig en hebben wij de 'Vrienden van Greg en Baud' opgericht.